Zmiany w przepisach podatkowych od 1 lipca 2020 roku

Od 1 lipca bieżącego roku zmieniły się przepisy drogowe, a także wdrożono nową matrycę VAT. Nowe zapisy zdaniem ustawodawcy są konieczne, by podatnicy mogli lepiej wywiązywać się ze swoich obowiązków, rozwiązywać kwestie sporne między organami podatkowymi czy dopasować formę wydawania paragonów do realiów XXI wieku. Co dokładnie się zmieniło? Czego dotyczą nowe ustalenia prawne? Sprawdźmy!

Jakie zmiany obowiązują od 1 lipca?

Przede wszystkim mamy do czynienia ze zmianami przepisów podatkowych dotyczących podatków dochodowych, a także ordynacji podatkowej i VAT. Mówiąc dokładniej, chodzi o PIT-40A, zmiany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług oraz przesyłanie paragonów fiskalnych drogą elektroniczną.

PIT 40A – zwolnienia dla rencistów

W nowych przepisach znalazły się zapisy definiujące w sposób szczegółowy sytuacje, w których organ rentowy nie będzie zobowiązany do sporządzenia rocznego obliczenia podatku dla rencisty. Zgodnie z zapisami w ustawie zmniejszy się liczba podatników, dla których konieczne będzie sporządzenie dokumentu PIT-40A. Organy rentowe będą wystawiać PIT-11, a na jego podstawie system, korzystając z usługi Twój e-PIT, samodzielnie wygeneruje zeznanie. Podatnik będzie miał również prawo samodzielnego złożenia zeznania.

Zmiany w PKWiU

Kolejna nowelizacja w prawie dotyczy PKWiU. Zmiany mają wejść w życie początkiem 2021 roku. Dotyczą one przyporządkowania nowych symboli oraz nazw grupowań PKWiU. W najnowszych przepisach została zawarta unijna Nomenklatura Scalona (CN) w zakresie towarów. Wprowadzona została również aktualizacja PKWiU obejmująca usługi. Dotychczas obowiązująca Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług zawierała zapisy z 2008 roku.

Wystąpienie o informację stawkową

Kolejna nowość to możliwość wystąpienia o informacje związane ze stawką VAT. Nowa matryca ma zakończyć dyskusje i nieporozumienia związane ze sposobem opodatkowania nowych produktów. Wprawdzie już końcem 2019 roku rozpoczęto wydawanie informacji stawkowych (WIS), jednak nie miały one wystarczającej mocy prawnej. Jakie zmiany zatwierdzono? Wprowadzono ujednoliconą stawkę podatku dla danych, określonych grup produktów. Przykładowo dotyczy to pieczywa czy owoców. Razem z tą zmianą podniesiono podatek VAT od owoców morza, wykonywanych z nich przetworów czy części przypraw. WIS zapewnia ochronę zarówno podatnika, który złożył wniosek o informację stawkową do właściwego organu, jak i osoby, które się na taką decyzję powołają.

Eksperci już zauważyli, że przedsiębiorcy często korzystają ze strony kis.gov.pl, a w szczególności z zakładki „Informacje podatkowe i celne”. WIS to nowa instytucja, która znacząco ułatwi podatnikom dostosowanie się do przepisów dotyczących matrycy VAT. Wiążące decyzje są wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat tych zmian w załącznikach nr 3 i 10 do Ustawy o VAT. W wymienionych dokumentach znajdują się informacje mówiące o tym, które towary oraz usługi otrzymały inne stawki VAT. Zmiany pociągają za sobą konieczność modyfikacji w systemach księgowych, magazynowych, kasach fiskalnych oraz dokumentacji księgowej.

Nowe ustalenia wymagają także szczegółowej analizy podpisanych, dotychczasowych umów, wykorzystywanych cenników czy aktualnego oprogramowania w kasach fiskalnych, szczególnie jeśli firma wykorzystuje kwoty brutto. A to pociąga za sobą dodatkowe koszty. Aby być pewnym, że nasze przedsiębiorstwo jest przygotowane na nadchodzące zmiany, warto skorzystać z porady licencjonowanego biura rachunkowego.

Zmiany w podatku VAT – na jakie produkty stawka wzrośnie, a na jakie spadnie?

Podatek VAT wzrósł z 5 albo 8% na 23% na drewno opałowe, owoce morza, przetwory nich oraz lód wykorzystywany w celach chłodniczych i spożywczych.

Na jakie produkty podatek został zmniejszony? Obniżenie podatku VAT z 8 do 5% nastąpiło na owoce tropikalne oraz cytrusowe, pistacje, kokos, migdały, zupy, buliony czy foteliki samochodowe.

Nowość – e-paragony

Często omawianą nowością jest możliwość dostarczania klientom paragonów fiskalnych online. Do tego celu wykorzystywany jest sposób zaakceptowany przez Klienta. Pierwsza grupa podatników, która była zobowiązana do wdrożenia kas fiskalnych online, działa już od początku tego roku. Rozporządzenie dotyczące tych zmian było już zatwierdzone wcześniej. W związku ze zmianą sytuacji na całym świecie, a także w Polsce, edytowano zapisy w Rozporządzeniu Ministerstwa Finansów z dnia 21 kwietnia 2020 roku, które zmieniło zapisy w sprawie kas rejestrujących Dz.U. rok 2020 poz. 732).

Nowe ustalenia w sprawie stypendiów

Kolejna bardzo ważna zmiana dotyczy rozliczania stypendiów doktoranckich. Do niedawna obowiązek wpłacania określonej kwoty na cele takie jak Fundusz Pracy, Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych czy Fundusz Solidarnościowy. Zgodnie ze zmianami doktoranci będą zwolnieni już z tego obowiązku.

Jednak najbardziej odczuwalną zmianą będą zdaniem przedsiębiorców nowe ustalenia dotycząca VAT w odniesieniu do tzw. nomenklatury scalonej (CN) oraz dopasowanie stawek VAT do usług objętych symbolami PKWiU. Zmiany te miały obowiązywać od 1 kwietnia tego roku, ale z powodu pandemii oraz wdrożenia tarczy antykryzysowej przesunięto ich realizację w czasie.

Zmiany w prawie podatkowym następują bardzo często i dotyczą różnych aspektów działania przedsiębiorców. Warto w związku z tym mieć wsparcie w formie profesjonalnej obsług księgowej, która śledzi zmiany na bieżąco i będzie w stanie zaproponować najkorzystniejsze rozwiązania. Takie usługi świadczą pracownicy biura Tax Expert 24 w Warszawie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj